معرفی خدمات


سیستم باشگاه مشتریان

سیستم باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان در اثر گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود می‌آید. با توجه به اینکه اطلاعات مشتریان در یک بانک اطلاعاتی ثبت شده است، می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی مدونی را انجام داد.

همانند تعریف باشگاه که در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است، باشگاه مشتریان نیز به گردآمدن مشتریان یک مجموعه/برند تجاری در کنار هم گفته می‌شود. باشگاه مشتریان برای تامین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان در برندهای تجاری شکل می‌گیرد. گردآمدن مشتریان در یک تشکل ارزش مشتریان را بیشتر نموده و حس وفاداری آنها را به مجموعه‌ها نیز بیشتر می‌کند.

باشگاه مشتریان هدفمند بوده و برنامه‌های منظم و پیوسته‌ای برای مشتریان در نظر دارد. یکی از اهداف آن فروش بیشتر و کسب منافع برای دو طرف است. پس از جمع‌آوری اطلاعات مشتریان، باشگاه از سلایق، علاقه‌مندی‌ها و درخواست‌های آنها اطلاع یافته و بوسیله آن آینده مجموعه‌های تجاری را ترسیم و بهینه می‌کند. تولیدات، خدمات و سایر فعالیت‌های هر مجموعه‌ای با استفاده از اطلاعاتی که از این بخش بدست می‌آید، می‌تواند توسعه یافته و در جهت رضایت مشتریان باشد.

در صورتی که نیاز به راه‌اندازی سیستم باشگاه مشتریان دارید، جهت ثبت سفارش به صفحه تماس با ما مراجعه کنید و یا با شماره تلفن‌ ساونگ تماس بگیرید.

درخواست خدمات