معرفی پروژه


پروژه مسیجیوم

پروژه مسیجیوم

مسیجیوم (Messagium)، سیستم ضدهرزنامه و مدیریت پیامک است که برای سیستم عامل اندروید درحال طراحی توسعه است.

درخواست اطلاعات