معرفی خدمات


تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی، فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است. ساونگ نیز در این حوزه خدمات طراحی فروشگاه اینترنتی، پشتیبانی فنی و همچنین مشاوره در حوزه تجارت الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

درخواست خدمات