معرفی خدمات


راهکارهای موبایل

راهکارهای موبایل

با گسترش و همه‌گیری گوشی‌های هوشمند و فناوری‌های اینترنت همراه، اپلیکیشن‌های موبایل نقش بسیار مهم و پررنگی در زندگی روزمره مردم دارند، و ورود به این عرصه به یکی از اقدامات کلیدی برای گسترش ارتباطات کسب و کارها با مردم و کاربران نهایی تبدیل شده است. بر این اساس ساونگ خدمات طراحی اپلیکیشن‌های Android و iOS، پشتیبانی فنی و همچنین مشاوره در حوزه اپلیکیشن‌های موبایل را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

درخواست خدمات