معرفی خدمات


پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین خدماتی است که ساونگ به مشتریان خود ارائه می‌دهد. به دلیل تولید بومی تمام محصولات و سیستم‌ها توسط ساونگ و تسلط کامل بر نرم‌افزار، قادر خواهیم بود خدمات پشتیبانی واقعی و حرفه‌ای و همچنین خدمات سفارشی سازی را بر اساس نیازهای مشتری ارائه دهیم.

درخواست خدمات